Niezabitowski, M. „Socjotopografia Krakowa 1257–1939. Program Naukowy Muzeum Krakowa. Geneza, Zakres, Perspektywy”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 40, wrzesień 2022, s. 25-34, doi:10.32030/KRZY.2022.02.