Kawalla-Lulewicz, I. „Ulica Grodzka W Krakowie W 1900 Roku. Wstęp Do Badań Socjotopograficznych”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 40, wrzesień 2022, s. 35-64, doi:10.32030/KRZY.2022.03.