Krasnowolski, B. „Plac Nowy Krakowskiego Kazimierza. Zapis Historii Od XIV Do XX Wieku”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 40, wrzesień 2022, s. 65-84, doi:10.32030/KRZY.2022.04.