Drożdż, M. „Usuwanie Komunistycznych patronów Ulic: Pierwsza Fala Dekomunizacji Ulic W Krakowie”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 40, wrzesień 2022, s. 85-102, doi:10.32030/KRZY.2022.05.