Łukacz, M. M., i M. J. Łukacz. „Nieznany Mur Obronny Partii Przedlokacyjnego Kazimierza”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 40, wrzesień 2022, s. 103-10, doi:10.32030/KRZY.2022.06.