Bednarek, A. „Walery Maliszewski (1836–1885) – Nie Tylko Fotograf Krakowa”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 40, wrzesień 2022, s. 111-34, doi:10.32030/KRZY.2022.07.