Paduchowski, W. „Krakowski Adwokat Bolesław Rozmarynowicz (1891–1959) – między światopoglądowym Oporem a Przystosowaniem”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 40, wrzesień 2022, s. 135-50, doi:10.32030/KRZY.2022.08.