Chrzanowski, M., i L. Lewandowska. „Muzeum Politechniki Krakowskiej – W Poszukiwaniu własnej tożsamości”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 40, wrzesień 2022, s. 151-60, doi:10.32030/KRZY.2022.09.