Świadek, B. „Gotycki Kielich Ze zbiorów Muzeum Krakowa”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 40, wrzesień 2022, s. 161-73, doi:10.32030/KRZY.2022.10.