Ziębińska-Witek, A. „Sybir I Syberia – kształtowanie pamięci Wielokierunkowej W Muzeum Pamięci Sybiru”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 40, wrzesień 2022, s. 175-80, doi:10.32030/KRZY.2022.11.