Grabowski, M. „Centrum Dialogu Przełomy W Szczecinie – Muzeum Informacyjne?”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 40, wrzesień 2022, s. 181-93, doi:10.32030/KRZY.2022.12.