Mazur, H. „ 341 S”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 40, wrzesień 2022, s. 189-93, doi:10.32030/KRZY.2022.13.