Zdeb, M. „Muzeum teraźniejszości? Jak W Muzeum Opowiedzieć O Tu I Teraz – Projekt Współistnienie I Refleksje Po Jego zakończeniu”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 40, wrzesień 2022, s. 195-16, doi:10.32030/KRZY.2022.14.