Czaja, Roman. „Polskie Badania Nad Socjotopografią Miast W Epoce przedprzemysłowej”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 40 (wrzesień 29, 2022): 15–24. Udostępniono maj 25, 2024. https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5269.