Niezabitowski, Michał. „Socjotopografia Krakowa 1257–1939. Program Naukowy Muzeum Krakowa. Geneza, Zakres, Perspektywy”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 40 (wrzesień 29, 2022): 25–34. Udostępniono maj 25, 2024. https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5270.