Paduchowski, Wojciech. „Krakowski Adwokat Bolesław Rozmarynowicz (1891–1959) – między światopoglądowym Oporem a Przystosowaniem”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 40 (wrzesień 29, 2022): 135–150. Udostępniono maj 28, 2024. https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5277.