Świadek, Barbara. „Gotycki Kielich Ze zbiorów Muzeum Krakowa”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 40 (wrzesień 29, 2022): 161–173. Udostępniono maj 25, 2024. https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5279.