Grabowski, Michał. „Centrum Dialogu Przełomy W Szczecinie – Muzeum Informacyjne?”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 40 (wrzesień 29, 2022): 181–193. Udostępniono maj 28, 2024. https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5281.