1.
Niezabitowski M. Socjotopografia Krakowa 1257–1939. Program naukowy Muzeum Krakowa. Geneza, zakres, perspektywy. Krzy [Internet]. 29 wrzesień 2022 [cytowane 25 maj 2024];40:25-34. Dostępne na: https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5270