Krzyżowski, T. (2019). Korespondencja arcybiskupa ormiańskokatolickiego Józefa Teodorowicza z prymasem Polski kardynałem Augustem Hlondem z lat 1924-1938. Lehahayer, 6, 165–296. https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.06