Jasińska, A. (2019). Portret trumienny nieznanego Ormianina polskiego. Lehahayer, 6, 335–340. https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.09