Zięba, A. A. (2019). Nowe znalezisko z Jass jako źródło do analizy obrazu "Chrzest Armenii" pędzla Teodora Axentowicza. Lehahayer, 6, 347–354. https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.11