Stopka, K. (2010). Lwowscy właściciele ewangeliarza ormiańskiego z XII wieku. Lehahayer, 1, 31–62. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2435