Wolańska, J. (2010). Motyw zwierząt zjadających się wzajemnie byłby do wyzyskania w katedrze na skalę większą: miniatury Ewangeliarza ze Skewry jak o źródło inspiracji artystów pracujących przy odnowieniu katedry ormiańskiej we Lwowie . Lehahayer, 1, 61–85. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2436