Stopka, K. (2010). Ormianie polscy czy ukraińscy? O sposobie pisania historii Ormian na ziemiach dzisiejszej Ukrainy Zachodniej. Lehahayer, 1, 149–174. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2441