Majewski, M. Łukasz. (2015). Zapomniana mniejszość: Ormianie w Piotrkowie Trybunalskim w XVII i XVIII wieku. Lehahayer, 3, 71–84. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2456