Krzyżowski, T. (2015). Źródła archiwalne do dziejów Kościoła ormiańskokatolickiego we współczesnych zbiorach lwowskich archiwów, bibliotek i muzeów. Lehahayer, 3, 95–114. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2459