Ghazarian, D. (2015). Amulet ormiański ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Lehahayer, 3, 115–128. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2460