Wolańska, J. (2015). Niezrealizowane projekty Jana Henryka Rosena dla katedry ormiańskiej w Nowym Jorku. Lehahayer, 3, 177–224. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2462