Gliński, A. . (2020). Organizacja rzemiosła i handlu w gminie ormiańskiej w Stanisławowie w XVII i XVIII wieku. Lehahayer, 7, 43–69. https://doi.org/10.12797/LH.07.2020.07.02