Wasyl, F. . (2020). „Kto czym się bawi i z czego żyje” : Profesje Ormian z Kut nad Czeremoszem na tle innych nacji w końcu XVIII wieku. Lehahayer, 7, 71–190. https://doi.org/10.12797/LH.07.2020.07.03