Zięba, A. A. . (2020). Idea powrotu Ormian z rozproszenia do narodowej ojczyzny w świetle memoriałów Roberta Bogdanowicza z 1877 i 1884 roku. Lehahayer, 7, 191–231. https://doi.org/10.12797/LH.07.2020.07.04