Osiecki, J. . (2021). Towarzystwo Polsko-Ormiańskie we Lwowie (1920-1922). Lehahayer, 7, 233–258. https://doi.org/10.12797/LH.07.2020.07.05