Krzyżowski, T. . (2020). Nauczanie języka ormiańskiego na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1904-1939. Lehahayer, 7, 259–281. https://doi.org/10.12797/LH.07.2020.07.06