Checzojan, A. ., & Gurinow, J. . (2020). Fundacja Rozwoju i Wspierania Studiów Armenologicznych „Aniw” – przegląd działalności. Lehahayer, 7, 303–311. https://doi.org/10.12797/LH.07.2020.07.08