Grigorian, A. . (2020). Wartan Rubenowicz Grigorian (1929-2019): Historyk, armenolog, publicysta, zbieracz starych ormiańskich rękopisów. Lehahayer, 7, 321–328. https://doi.org/10.12797/LH.07.2020.07.10