Agopsowicz, M. . (2021). Ormianie kamienieccy w ostatniej ćwierci XVII wieku. Uzupełnienie spisu imiennego na podstawie kolejnych źródeł. Lehahayer, 8, 43–104. https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.02