Miławicki, M. . (2021). Przyczynek do ormiańsko-polskiego rodowodu Ajwazowskich. List arcybiskupa Gabriela Ajwazowskiego do ojca Sadoka Barącza z 1875 roku. Lehahayer, 8, 157–184. https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.05