Zięba, A. A. . (2021). Konferencja naukowa on-line „Axentowicz, Kraków, Armenia” 30 listopada 2020. Lehahayer, 8, 257–258. https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.12