Majewski, M. Łukasz. (2022). Metryka parafii ormiańskiej w Zamościu z lat 1694-1776. Lehahayer, 9, 7–68. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.01