Zięba, A. A. (2022). Rękopiśmienny śpiewnik benedyktynki ormiańskiej Antoniny Grzegorzowiczówny z 1757 roku jako przykład alografii ormiańsko-polskiej. Lehahayer, 9, 69–81. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.02