Siwek, W. A. (2022). Funkcjonowanie persjarni słuckiej prowadzonej przez Jana i Leona Madżarskich w świetle dokumentacji ekonomiczno-gospodarczej z Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku. Lehahayer, 9, 91–112. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.04