Ososko, U. (2022). Panny benedyktynki obrządków łacińskiego i ormiańskiego we Lwowie – ślady koegzystencji i wzajemnych relacji. Lehahayer, 9, 113–133. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.05