Krzyżowski, T. (2022). Starodruki z kolekcji arcybiskupa Józefa Teodorowicza: przyczynek do badań bibliofilstwa w środowisku Ormian polskich. Lehahayer, 9, 135–151. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.06