Krzyżowski, T. (2022). Plany utworzenia nowej unii kościelnej słowiańsko-ormiańskokatolickiej w Polsce w latach trzydziestych XX wieku. Lehahayer, 9, 153–163. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.07