Roszko, K. (2022). Zarys gramatyczny dialektu Ormian polskich z Kut. Lehahayer, 9, 153–163. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.08