Wasyl, F., & Zięba, A. A. (2022). Seminaria naukowe Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce w latach 2019-2022 – przyczynek do poznania najnowszego etapu kształtowania się armenologii polskiej. Lehahayer, 9, 253–267. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.11