Jeremian, W. (2022). Spotkania Arama Sarkisjana w Kaliningradzie, Warszawie (z Lechem Kaczyńskim) i Waszyngtonie w 2003 roku. Lehahayer, 9, 271–275. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.12