Lundgren, S. (2022). Magnificent work on Swedish-Armenian relations (Ann Grönhammar, Drömmen om Armenien: Armenier och svenskar under tusen år, Medströms Bokförlag, Stockholm 2021). Lehahayer, 9, 297–299. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.15