Osiecki, J. (2022). Współczesna Armenia w opisie Macieja Falkowskiego (Armenia. Obieg zamknięty, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2022). Lehahayer, 9, 301–306. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.16